هاشم عامری

سمت:
کارشناس مدیریت تحقیق و توسعه
سابقه کاری:
5 سال
تلفن:
989105727300