اسماعیل سالاری مقدم

سمت:
کارشناس پیاده سیستم های مدیریتی
سابقه کاری:
5 سال
ایمیل:
mark.liuw@mail.com
تلفن:
+8 (123) 985 789