احسان باباخوانی

سمت:
مدیرتحقیق و توسعه
سابقه کاری:
5 سال