احسان باباخوانی

مدیرتحقیق و توسعه

اسماعیل سالاری مقدم

کارشناس پیاده سیستم های مدیریتی

هاشم عامری

کارشناس مدیریت تحقیق و توسعه

فرناز غنی زاده

مدیر بخش حوزه مدیریت کیفیت

فرشته عاطفی

مدیر پروژه های مهندسی صنایع

محمد ابراهیمی

قائم مقام و رییس هیئت مدیره