تماس با ما
شرکت تدبیر راهبرد مدیریت رایمند با بهره گیری از پرسنل ومشاوران ارزنده ومجرب وباهدف ارائه ی مدیریتی مبتنی برافزایش سطح بهره وری درسطح سازمان های تولیدی وخدماتی، از طریق مشاوره با پژوهش،آموزش واجرای تکنیک های مدیریتی،فعالیت خودرا از سال ۱۳۹۶ آغاز نموده است.

آدرس شرکت:

مشهد-سامانیه ۹-پلاک ۴۷

ایمیل:

info@trmraymand.com

تلفن:

989122809401+ 989105727300+ 989155186203+

تماس با ما