شرکت تدبیر راهبرد مدیریت رایمند
شرکت تدبیر راهبرد مدیریت رایمند با بهره گیری از پرسنل ومشاوران ارزنده ومجرب وباهدف ارائه ی مدیریتی مبتنی برافزایش سطح بهره وری درسطح سازمان های تولیدی وخدماتی، از طریق مشاوره با پژوهش،آموزش واجرای تکنیک های مدیریتی،فعالیت خودرا از سال ۱۳۹۶ آغاز نموده است.
ما دراین شرکت به دنبال ارتقادانش عمومی و تخصصی درحوزه های متنوع مدیریتی هستیم و اعتقاد داریم برای موفقیت یک سازمان،نیاز به پیاده سازی مفاهیم اساسی مهندسی صنایع و مدیریت، باتوجه به شرایط و فرهنگ ساختاری آن، است.
رقابت هوشمندانه درفضای کسب و کار فعلی نیاز به عملکرد هوشمندانه دارد.
باما هوشمندانه قوی شوید.

بهترین ویژگی های ما

شرکت تدبیر راهبرد مدیریت رایمند

مشاوره

شرکت تدبیر راهبرد مدیریت رایمند
بیشتر بدانید

بازاریابی محتوا

شرکت تدبیر راهبرد مدیریت رایمند
بیشتر بدانید

کنترل کیفیت

شرکت تدبیر راهبرد مدیریت رایمند
بیشتر بداتید
موفقیت ما نتیجه کار گروهی است و بر اساس تخصص فنی و سبک خلاقانه ما ارائه می دهد که یک راه حل کامل برای مشتریان ما است.
تیم ما
تاریخچه شرکت تدبیر راهبرد مدیریت رایمند

                                                                  با ما همراه باشید.

1396

افتتاح شرکت
شرکت تدبیر راهبرد مدیریت رایمند

1397

راه اندازی سایت شرکت
شرکت تدبیر راهبرد مدیریت رایمند

1398

شرکت تدبیر راهبرد مدیریت رایمند
شرکت تدبیر راهبرد مدیریت رایمند