عبارت بازاریابی به چه معنی و مفهومی می‌‏باشد؟

اكثر مردم به طور اشتباه، بازاریابی را فقط به عنوان فروش و فعالیت‏های پیشبرد فروش مثل تبلیغات، تصور می‏كنند ولی فروش تنها یكی از وظایف بازاریابی می‏باشد و مهمترین جزء به شمار نمی‏رود. اگر بازاریاب بتواند با یك بررسی كامل در شناخت كالاهای موردنیاز مصرف‏كننده توفیق یافته و میزان توسعه كالاهای مرغوب، قیمت‏گذاری و توزیع كردن را به نحو موثری انجام دهد، كالاها به سادگی به فروش خواهند رفت، هر كسی اطلاعاتی در مورد كالاهایی كه موردتوجه مصرف‏كنندگان است دارد، مثلا وقتی كه ایستمن كداك دوربین اینستاماتیك خودش را طراحی كرد، وقتی كه آتاری نخستین بازیهای ویدیویی را طراحی كرد و وقتی كه هندا اتومبیل آكورد خود را تولید كرد، این تولیدكنندگان با درخواست‏های خرید مواجه شدند. آنها به جای طراحی كالاهایی برای استفاده شخصی، محصولاتی مناسب با خواست عموم تولید كردند.
پیتر دراكر یكی از صاحبنظران و اندیشمندان مدیریت هدف بازاریابی را بدین شرح بیان می‏كند: «هدف بازاریابی این است كه بیشترین فروش را انجام دهد و این ممكن نخواهد شد تا موقعی كه مشتری را آنطور كه خدمات یا تولیدات دقیقا متناسب با خواسته‏های او باشد، بشناسیم و درك كنیم.»
این بدین معنی نیست كه فروش و تبلیغات مهم نیستند زیرا گذشته از اینكه قسمتی از مجموعه فعالیت‏های زنجیره‏ای بازاریابی هستند، به صورت ابزارهای بازاریابی با هم به كار می‏روند تا بر بازار تاثیر بگذارند.